Torsdag
25. oktober
2018

Bordposisjon

Hvordan spille posisjon i poker

En introduksjon til betydningen av bordsposisjon i poker, og hvordan forskjellige hender spiller fra tidlig, mellom og sen posisjon. Og hvorfor dealerknappen er så viktig i poker.

Pokerstars Norge

Hvordan spille posisjon i poker

Gode pokerspillere er veldig opptatt, kanskje besatt av “bordposisjon” - spesielt posisjonen deres i forhold til dealerknappen. Dealerknappen avgjør ikke bare hvilke spillere som legger de to blindene (de tvungne budene som blir lagt av de to setene til venstre for dealerknappen), men også rekkefølgen i handlingen på alle budrundene. 

Handlingen i poker beveger seg med klokken, bort fra dealerknappen. Spilleren til venstre nærmest dealeren handler først, og spill fortsetter hele veien rundt pokerbordet til det når dealer igjen.

Det vil si at du handler sist på alle budrunder, og har derfor best posisjon.

Dealer posisjonen er den beste posisjonen i poker, fordi på de fleste budrundene (og alle etter floppen) er dealer den siste personen til å handle, noe som betyr at han eller hun har fått mest mulig informasjon om styrken på hendene til de andre spillerne.

Hvis alle motspillere har vist svakhet ved å sjekke eller syne kan dealeren by eller høyne, og ofte plukke opp små potter pre-flopp og på flopp. Dealer kan også velge å sjekke bak for å kontrollere størrelsen på potten.

I posisjon kan man også re-raise med svakere hender - nettopp, fordi man har posisjon og snakker sist. Husk at motspillerne dine vil bomme på 66% av flopper , så hvis du har vist styrke pre-flopp, og motstanderen din har bommet er det vanskelig for han/hun å fortsette når du forsetter å spille aggressivt på og etter flopp.

Hvis noen av motspillerne har vist styrke, med store bud eller høyninger, kan dealeren kaste seg og tape minimum fra svakere hender. Har du posisjon snakker du sist, du har mest mulig informasjon å handle etter, og andre spillere må alltid ta hensyn til at du snakker etter at de har handlet. I posisjon styrer du flyten i spillet, og sjetonger går mot knappen i NLHM av overnevnte grunner.

Strategien din bør justeres ettersom posisjonen din endres, og hvor mange som sitter ved bordet. Et ni-håndsbord er delt inn i tidlig, mellom og sen posisjon, hvor hver posisjon representerer et visst spekter av hender motstanderne dine eller du bør spille.

Tidlig posisjon i poker

Spillere i de to blinde setene -  lille blind (SB) og stor blind (BB) - regnes for å være i «tidlig posisjon» selv om de snakker sist pre-flopp, så snakker de først på alle andre budrunder, og får derfor minst informasjon om de andre spillernes hender. På samme måte som spillerne i de to plassene umiddelbart til venstre for store blind.

Den første av disse, umiddelbart til venstre for store blind, sies å være “Under The Gun” (UTG), fordi denne spilleren er den første til å handle pre-flopp, og har ingen informasjon i det hele tatt på hva hans/hennes motstandere har tenkt å gjøre.

Spilleren til venstre, også i tidlig posisjon, er UTG + 1. Spillere i tidlig posisjon burde ha svært sterke hender for å gå inn i en pott. De vil måtte handle først på alle budrunder (ute av posisjon), og vil få minimal informasjon fra motstanderne sine.

Midtre posisjon i poker

«Midtre posisjon” (MP) er definert som setene mellom UTG + 1 og to seter til giverens høyre. Disse posisjonene kalles MP+1, Low Jack (LJ) og High Jack (HJ). Spillere i midtre posisjon kan ha marginalt løsere starthender enn i tidlig posisjon, fordi de har mer informasjon, og har færre spillere til sin venstre som kan handle etter dem.

Det er imidlertid fortsatt risikabelt å gå inn i en pott fra denne posisjonen med marginale hender da spillerne i senere posisjon vil ha en fordel (posisjon). Som nybegynner kan du løsne opp starthendene dine noe, men du bør fortsatt spille sterke hender fra denne posisjonen, fordi hvis spillere etter deg vil spille er du ute av posisjon, de kan høyne budet ditt og det er ikke profitabelt å spille en re-raiset pot ute av posisjon.

Sen posisjon i poker

Sen posisjon” er den absolutt sterkeste posisjonen å ha. Setet til høyre for dealer er kjent som “Cut Off” (CO). Dealeren sies å være «On The Button” (BTN), (På knappen).

Dette er de beste posisjonene å ha, fordi du kan se hva motspillerne har gjort før du skal handle, og får derfor mest mulig informasjon.  Du kan ha betydelig svakere starthender i disse posisjonene, fordi du har den beste muligheten til å bedømme styrken av hendene til motstanderne dine og du snakker også sist på alle budrunder.

Oppsummering 

Posisjon er viktig fordi du kan handle etter alle andre pokerspillere og får viktig informasjon om styrken på hendene deres. Hvis flere spillere allerede har kommet inn i potten, vet du at du trenger en mye sterkere hånd for å spille (vi kommer tilbake til det som kalles “gap concept” og spekteret av hender som bør spilles fra de forskjellige posisjonene i senere leksjoner). Omvendt, hvis alle har kastet seg til deg, kan to kort være nok til å høyne blindene og ta ned potten.

Du bør spille flere hender fra sen posisjon enn fra mellomposisjon, og flere fra mellomposisjon enn fra tidlig posisjon. Grunnen til dette er, fordi du har mest informasjon og snakker sist på alle budrunder. Bløffing er også lettere når man snakker sist.

Det er også avgjørende at du forstår relativ styrke i pokerhender, og denne pokerleksjonen bør leses og forstås i forbindelse med leksjonen om starthender senere i dette kurset.

Pokerstars Norge