Torsdag
25. oktober
2018

Hvorfor vi Byr

Hvorfor vi byr i poker

En introduksjon til de viktigste grunnene til å by i poker

  • Vi byr for å få dårligere hender til å syne, det vil si for verdi.
  • Vi byr for å få bedre hender til å kaste, det vil si en bløff.
  • Vi byr for å nekte motstanderen vår å realisere hånden sin, få hun til å kaste eller betale feil pris for hånden sin.

Pokerstars Norge

Det kan argumenteres for at man kan by i poker for håndbeskyttelse eller for informasjon, men dette er i seg selv ikke grunn nok til å by, du byr for verdi samtidig som du gir motspiller dårlig pris for draget sitt, eller du byr som en bløff, men budet kan fortsatt være for å beskytte hånden mot drag.

I tillegg, hvordan du kan by korrekt med tanke på hva slags plan du har for hånden og det tiltenkte formål for eksempel hender med drag.

Det å vite hvorfor, hvor mye og når du skal by er en av de viktigste ferdighetene i poker, og det er også viktig å vite hvor mye du skal by når du har bestemt deg for å gå inn i en pott.

Vi har i tidligere leksjoner sett hvordan du kan vurdere hånden din både før og etter floppen, og denne leksjonen veileder deg gjennom budprosessen når du har bestemt deg for å spille.

For å finne ut riktig tidspunkt for å by er det viktig å forstå hvorfor vi gjør det. Generelt sett er det fire forskjellige grunner til å by:

  • Å bygge en pott, og få verdi for en sterk hånd (et “verdi” bud).
  • For å beskytte en sterk hånd og sørge for at motstanderne blir tvunget til å betale for å fortsette i en pott for eksempel med et drag (et «beskyttelsebud”).
  • Å tvinge andre til å kaste seg slik at den svake hånden din kan vinne (en «bløff).
  • For å få informasjon om styrken til en motstanders hånd (et «informasjonsbud»)


By for verdi

Når du tror du har den sterkeste pokerhånden, er det ideelle scenarioet at du byr, og blir synet eller høynet av en dårligere hånd. Dette gjør at du bygger pott med den sterkeste hånden, slik at du får maksimal verdi og det er mer penger i potten som du kan vinne med den sterke pokerhånden din.

Å legge penger i potten når hånden din er den sterkeste, gir deg «verdi», og verdibud hjelper deg å maksimere profitten fra de vinnende hendene dine.

Eksempel: Du har As Ks og floppen kommer Ah Js 7s . Du har topp par (A) med topp kicker (K) og hånden din kan bare forbedres (hvis et annen A eller K kommer på turn eller river eller en tredje spar.) Du bør definitivt by for å få syn av dårligere hender, samtidig som du vil bygge pott og maksimere verdien fra den sterke hånden din.

Pokerstars Norge

By for beskyttelse

Måten en pokerhånd spilles pre-flop, på floppen og deretter river - bety at hvem som leder i en hånd kan forandre seg når nye kort blir lagt på bordet. Det er mulig for en hånd å være foran pre-flop, en annen an overta ledelsen etter floppen, og en tredje eller fjerde spiller kan overta ledelsen både på turn og river.

Når en hånd som er favoritt blir slått av en svakere hånd, kalles det å bli “dratt ut” og målet med et “beskyttelses” - bud er å beskytte mot dette. Hvis du har en stor hånd, men er sårbar for å bli dratt ut, vil du kanskje gjøre et beskyttelsesbud. Det tvinger motstanderen til å betale enda mer for å treffe draget eller kaste kortene sine og gi opp potten mens hånden din fortsatt er best.

Det diskuteres heftig i pokerforumer rundt omkring om kun å by for beskyttelse isolert sett er en gyldig grunn til å by. Mange mener at man strengt tatt byr for verdi eller gjør hånden sin om til en semi-bløff. Vi vil ta for oss bud, budstørrelser og grunner til å by i en egen seksjon i både basic og viderekommende kurset.

By som bløff

Mange nybegynnere som ikke vet veldig mye om poker, anser bløffing å være et sentralt element i spillet. Men selv om bløffing spiller en rolle i Poker, bør du bare vurdere det hvis du tror det er en god sjanse for å få en motspiller til å kaste seg. Folk bløffer mindre, og spiller ærligere enn man skulle tro, og det er ofte en feil å tro at et bud fra en spiller du ikke har sett bløffe er en bløff. Bløffing er når man satser med en svak hånd for å tvinge motspillere til å kaste bedre hender.

EksempelDu har QsJd i sen posisjon og høyner før floppen. Spilleren i store blind syner. Flopp er: Tc 9d 2d og motstanderen sjekker. Du har kun dame høy med en knekt kicker, en veldig svak hånd, men hånden har måter å forbedre seg på, du kan få en K eller 8 for straight, og det er også en anstendig sjanse for at motspilleren din heller ikke har noe.

Hvis motstanderen sjekker, noe som indikerer svakhet, så er det en god ide å by for å få ham til å kaste seg. Selv om han har en hånd som inneholder en 9 eller 2 er dette vanskelige hender å spille videre med hvis man møter store bud og/eller bud på flopp og turn og til og med river, så han/hun kan han bli overbevist om å kaste seg. Begge disse hendene er bedre enn din, men kan ofte kaste seg mot en bløff.

By for informasjon

Man kan by for informasjon eller gjøre et såkalt blokker bet for å få informasjon om hånden til motspilleren. Det er vanskelig å by bare for å få informasjon, og det hjelper hvis du vet hva du vil finne ut og hvordan motspillerne dine reagerer i bestemte situasjoner.

Hvis du for eksempel vet at en motspiller alltid vil høyne eller by stort med en sterk hånd (og sjelden vil bløffe) kan du gjøre et lite bud for informasjon (også kalt blokker bet) for å finne ut hvor sterk hånden hans/hennes er. Hvis hun/han høyner budet ditt, bør du kaste. Hvis hun/han bare syner bør du føle deg trygg på at hun/han kanskje venter på flere kort for å treffe et drag.

Et informasjonsbud fungerer bare hvis du kan stole på informasjonen du mottar og er disiplinert nok til å handle på den.

EksempelDu har Ks 9h og har høynet fra midtposisjon før floppen. En stram-passiv motstander har synt på knappen og floppen kommer Kh 5s 8h. Du har muligheten til å sjekke eller by, og vet ikke om ditt par i K med en svak kicker er foran. Du kan bestemme deg for å gjøre et lite bud for informasjon. Hvis din stramme passive motstander høyner kan du forvente at han har minst en K med en større kicker, to par eller tre like, og du bør kaste hånden din.

Hvis motstanderen din syner, har han kanskje også en K med dårlig kicker eller så har han /hun kanskje to hjerter i hånden og venter på en hjerter til for å få flush, den passive spilleren vil sjelden høyne budet ditt med et flush-drag, så et syn indikerer en eller annen form for treff. (Hvis han kaster seg har du vunnet potten uten motstand).

Mange nybegynnere i poker og til og med viderekommende pokerspillere forsøker å by for informasjon for ofte. Problemet er at informasjonen ikke alltid er presis og til å stole på. Du vil ofte få informasjon som du ikke kan bruke. Hvis du bare får et syn på budet ditt har du ikke fått all verden av informasjon, eller du kan oppmuntre en god pokerspiller til å bevisst gi deg falsk informasjon for å bløffe deg.

I eksemplet ovenfor, kan en god pokerspiller med posisjons-fordel mot deg høyne med en svak hånd eller med hjerter-drag. Du ville da bli tvunget til å kaste hånden din etter at motstanderen din har gitt deg falsk informasjon.

Alternativt kan han bare syne med en hånd som AK. Du taper denne hånden, men motstanderen din har ikke gitt deg den informasjonen du søker, og du kan bli fristet til å by igjen på turn for å få verdi fra flush-drag.

Pokerstars Norge