LÆRE POKER


Alle som ønsker det kan spille poker dersom de investerer litt tid og krefter i å lære seg grunnleggende aspekter ved spillet poker.

 

Dersom du ikke bare ønsker å spille poker, men også å vinne på pokerbordene krever dette at du går mer i dybden og utvikler en mer omfattende forståelse for poker.

 

Dette innebærer ikke pokerregler eller rangering av hender, men derimot å utvikle en forståelse av poker-strategi. Dette vil forhåpentligvis føre deg til å bli en vinnende pokerspiller. Å spille poker når man vinner er mye gøyere enn å spille poker når man taper.

 

Du vil finne alt du trenger for å lære og forstå poker på Poker Professor. Nedenfor er et utvalg av informasjon fra Poker Professors nettsted som kan hjelpe deg til å lære deg poker samt en guide som forteller deg hvordan du kan gjøre profitt på pokerspill.

 

 

Hvordan spille poker

Hvordan spille poker - dette er startpunktet for alle. Pokerspillere må først og fremst opparbeide seg en forståelse av ulike typer, varianter og begrensinger av forskjellige pokertyper. Det finnes en rekke ulike nettsteder som forklarer spesifikke varianter av poker i detalj og alt du trenger å gjøre er å ta i bruk en søkemotor som Google og søke på den varianten du ønsker å spille.

 

 

Hånd-rangering i poker

Den første tingen enhver pokerspiller må gjøre seg kjent med er de ulike poker-hendene som formes i løpet av spillet i tillegg til hver pokerhånds rangering. Sjekk ut artikler om "Poker Hand Ranging" og lær deg rangeringen av pokerhender med både høy og lav verdi.

 

 

Ulike typer pokerspill

Poker har i flere århundre vært et svært populært kortspill og i løpet av årene har mange ulike typer av poker dukket opp. Noen av disse har oppnådd enorm popularitet og spilles jevnlig på online pokerrom og på nasjonale og internasjonale pokerturneringer over hele verden.

 

Hver variant av poker dekkes på flere ulike nettsteder og du kan få detaljerte beskrivelser om spillets funksjoner samt hvordan man bør spille hver enkelt variant. Populære pokerspill inkluderer følgende: Texas Hold’em, Omaha Poker, Omaha Hi Low, Stud Poker, Stud Hi Low, Razz Poker og HORSE Poker.

 

 

Lær poker

Så fort du har oppnådd en forståelse for grunnleggende regler og hvordan poker spilles må du utvikle en poker-strategi for å ha en sjanse til å bli en vinnende pokerspiller. Les alt du trenger å vite om strategi og tips for pokerspill - og du kan starte din reise mot å bli en vinnende pokerspiller.


NR2

Rangering av pokerhender

Et av stegene mot å bli en god pokerspiller er å lære seg hvordan hendene i spillet rangeres. Det finnes 10 ulike rangeringer av hender i poker. De ti ulike rangeringene beskrives nedenfor hvor nummer 1 er hånden med høyest verdi, mens nummer 10 er hånden som rangeres lavest i poker.

 

1. Royal Flush

Dette er den høyeste pokerhånden. Den består av ess, konge, knekt og ti i samme farge. Dette er den beste hånden overhodet mulig i poker.

 

 

2. Straight flush

Fem kort i samme farge og i samme rekkefølge. Dersom to spillere har straight flush vinner den spilleren som har kort med høyest verdi.

 

En ess regnes både som et kort med høy og lav verdi slik at en hånd med 5-4-3-2-A er en straight flush, men toppkortet er fem og ikke ess. Dette er med andre ord den laveste straight flush som er mulig.

 

 

3. Four of a kind (fire like)

Fire kort med samme rangering - for eksempel fire damer. Det femte kortet kan være hva som helst. Denne kombinasjonen kalles også for "quads". Dersom to spillere har fire like vil spilleren som har kort med høyest verdi vinne runden.

 

 

4. Full house (fullt hus)

Fullt hus består av tre kort med en rangering og to kort med en annen rangering, for eksempel tre syvere og to tiere. Når man sammenligner hender med fullt hus vinner hånden som inneholder tre kort av høyest verdi. J-J-J-5-5 slår for eksempel 9-9-9-A-A. Dersom de tre like er av samme verdi, vurderes parene og den med høyest verdi vinner.

 

 

5. Flush

Flush er en hånd hvor fem kort har samme farge. Det høyeste kortet avgjør hvilken hånd som vinner når man sammenligner to flush. Dersom det høyeste kortet er av lik verdi sammenlignes det nest høyeste kortet og så videre. K-J-9-3-2- slår for eksempel K-J-7-6-5 fordi det høyeste og det nest høyeste kortet er det samme, men det tredje kortet 9 slår 7.

 

 

6. Straight

Fem kort i rekkefølge i ulik farge - for eksempel Q-J-10-9-8. Når man sammenligner to hender som består av straight vinner hånden med det beste toppkortet.

 

Ess kan både være et kort med lav verdi og med høy verdi, hvor A-K-Q-J-10 er den beste straight og A-2-3-4-5 er den laveste straight. Kortene kan ikke "turn the corner" og K-A-2-3-4 er ikke gyldig.

 

 

7. Three of a kind (tre like)

Tre kort med samme rangering pluss to andre kort. Kombinasjonen kalles også "triplets", "trips" eller "set". Når man sammenligner hender er hånden med tre like kort av høyest verdi den vinnende hånden.

 

5-5-5-3-2 slår for eksempel 4-4-4-K-Q. Dersom de tre like kortene er av samme verdi må de to andre kortene sammenlignes og dersom også disse er like sammenlignes håndens laveste kort.

 

 

8. Two pairs (to par)

Ett par består av to kort med lik verdi. I en hånd med to par er de to parene av ulik rangering (ellers ville det vært en hånd med fire like) samt et sidekort.

 

Når hender med to par sammenlignes vinner hånden som inneholder par med høyest verdi, uavhengig av de andre kortenes rangering. J-J-2-2-4- slår 10-10-9-9-8 fordi knekten slår tieren. Dersom det høyeste paret er av lik verdi sammenlignes det laveste paret, og 8-8-6-6-3 slår 8-8-5-5-K.

 

Videre, dersom begge parene er det samme sammenlignes sidekortet, slik at Q-Q-5-5-8 slår Q-Q-5-5-4.

 

 

9. Pair (par)

En hånd med to kort med lik verdi og tre andre sidekort.

 

Når man sammenligner to slike hender er alltid den hånden med det høyeste paret den beste hånden. Med andre ord vil en hånd bestående av 6-6-4-3-2 slå en hånd med 5-5-A-K-Q. Dersom parene er av lik verdi sammenlignes det høyeste rangerte sidekortet fra hver hånd. Dersom også disse er av lik verdi sammenlignes det nest høyeste sidekortet og i tilfeller hvor også disse er like sammenlignes det laveste sidekortet.

 

J-J-A-9-3 slår derfor J-J-A-8-7 fordi 9 er høyere enn 8.

 

 

10. High card (høyt kort)

Fem kort som ikke inneholder noen av kombinasjonene nevnt ovenfor. Når man sammenligner to hender med høyt kort vinner den hånden med høyest kort. Dersom det høyeste kortet av hver hånd er likt sammenlignes det nest høyeste kortet og i tilfeller der også disse er like sammenlignes det tredje kortet og så videre. A-J-9-5-3 slår derfor en hånd bestående av A-10-9-6-4 fordi knekt er høyere enn ti.

 

Vi råder spillere til å lære seg disse poker-rangeringene. Jo mer du spiller desto enklere vil det være å huske de ulike hendene. Uavhengig av om du er en storspiller som satser høye innsatser eller om du er en "vanlig" casino-spiller er det viktig at du kjenner reglene bak spillet før du begynner å spille.