s�ndag
13. januar
2019

Poker Håndrangeringer

Poker Håndrangeringer

En avgjørende artikkel med informasjon du må kunne for å mestre pokerspillet. Denne pokerleksjonen inneholder en fullstendig liste over pokerhender, fra høyt kort til royal straight flush. Denne listen er verdt å skrive ut og bruke hele tiden mens man lærer å spille.

Pokerstars Norge

Du kan vinne en hånd i poker på to måter: enten ved å tvinge alle motstanderne til å kaste seg, eller ved å ha den beste hånden ved showdown. Du trenger derfor å vite rangeringen av pokerhender, det vil altså si hvilke hender som slår de andre hendene.

I Texas Hold’em får spillerne den beste hånden ved å bruke de to hullkortene sine, og de fem felleskortene. En pokerhånd må bestå av fem kort, og det spiller ingen rolle hvor mange av hullkortene du bruker. Noen ganger vil du bruke begge, noen ganger bare en og noen ganger blir ingen av kortene dine brukt. Hvis felleskortene, for eksempel, var Th, Jh, Qh, Kh og Ah så vil alle spillerne ha en royal straight flush. Det er umulig å slå denne hånden med noen hullkort.

Spar(s), hjerter(h), kløver(c) og ruter(d) i NLHE er likeverdige. Det er ingen forskjell om noen har kløver A eller ruter A. Hvis de resterende spillerne har akkurat samme hånd ved showdown, bare i forskjellige suits(farger), blir potten delt.

Håndrangeringer

Verdien av pokerhender bestemmes av sjansen for å få hånden, med de vanligste hendene verdsatt lavere enn de mer sjeldne hendene. Den komplette listen over pokerhender er som følger, fra lavest til høyest:

  1. Høyt kort
  2. Et par
  3. To par
  4. Tre like
  5. Straight
  6. Flush
  7. Fullt hus
  8. Fire like
  9. Straight flush
  10. Royal straight flush

Poker håndrangeringer

Høyt kort

Der det beste kortet er A. Har du et A i hånden og ikke truffet noen av felleskortene så har du”A høy”.

A høy slår konge høy. Konge høy slår dame høy, og så videre.

Hvis du har to høye kort som ikke har truffet f.eks. As Kh og motspiller har Ah Qs og bordet er
4c, 8d, 9s, Jd og 2c så er det nest høyeste kortet avgjørende. Hvis disse kortene også er de samme, spiller det tredje høyeste kortet og så videre. Disse kortene er kjent som kicker.

Et par

Hvis du har en hånd som har to kort av samme valør (evt har et kort på hånden med samme valør som et av felleskortene), har du et par. A er høyest og 2 er laveste par i NLHE. Kicker vil være avgjørende hvis en motstander samme par.

To par

Hvis du har to forskjellige par i hånden eller bruker felleskortene så har du to par.

Rangeringen av kortene er viktig. For eksempel : To par, damer og niere, slår knekter og tiere, og det største paret er alltid avgjørende. To par, A og to, slår to par, konger og damer. Altså høyeste par vinner uavhengig av det andre paret hvis motstander har lavere høyt par.

Tre like

Tre kort av samme valør er kjent som tre like - noen ganger kjent som “trips” eller “et sett”, avhengig av hånden.

Du har et sett hvis du har et par på hånden og et av felleskortene er av samme valør. For eksempel,  du har 9-9 på hånden og flopp er 3 K 9 så har du «et sett» i 9.Hvis har 8 9 og flopp er 9 9 2 har du «trips», eller trip 9s.

Et sett er å foretrekke over trips, fordi med trips har du det problemet at en av dine motspillere kan ha samme tre like, men med en bedre kicker eller til og med et fullt hus. Et sett er også mer forkledt, og det er vanskelig for motspillere å sette deg på denne typer hender.

Straight

En straight består av fem påfølgende kort med forskjellige suits. F.eks. har man
T 9 8 7 6  så har man T høy straight siden det høyeste kortet er en tier. Hvis to spillere har en straight, så vinner det høyeste kortet. Feks 6 7 8 9 T slår 5 6 7 8 9.

Flush

En flush består av fem kort i samme suit. Det spiller ingen rolle hvilken suit du har så lenge det er fem like. Rangeringen av kortene er bare viktig hvis du står opp mot en annen flush.

«nutflush” er navnet til høyeste mulig flush, typisk A høy.

Hvis du har As Ks og flopper 6s 9s Js har du “nutflush”, beste mulige flush, du har også “nutflush” hvis du har Kh Jh og bordet er Ah 7h 4h 2h 9h, fordi du har den høyeste hjerteren siden Ah ligger på bordet.

Hvis to spillere har samme flush vinner den med høyest kort, hvis begge har samme høye kort vinner den med nest høyeste kort osv.

Fullt hus


Et fullt hus består av tre like og et par, har du f.eks. K K K 9 9 har du konger over 9ere, fordi du har tre konger og to niere, har du 7 7 7 5 5 har du 7ere over 5ere. De kortene man har tre like av avgjør vinneren, har flere spillere samme tre like er vinneren den med høyest side par.

Fire like

Fire like består av fire kort av samme valør og et sidekort, hvis to stykker har fire like (med felleskort) er det kickeren som vil avgjøre hvem som vinner.

Feks du har As 8s og motstanderen har Kc 6c på 9d 9h 9s 9c Td bord så vil du vinne med fire like A høy over fire like K høy.

Straight flush

En straight flush har fem kort etter hverandre i samme suit, hvis to stykker har samme straight flush vinner den med høyest kort.

Royal straight flush

En royal straight flush er en straight fra T til A, alle i same suit, dette er den beste hånden i poker.

Slit pot

Hvis to eller flere spillere har lik hånd, blir potten blir delt likt mellom spillerne.

Eksempel 1:

Hvis spiller 1 har A 8 og spiller 2 har A 5  på en A K 9 9 2  bord, har begge spillerne to par (A og 9) med en konge kicker. 8 kicker er høyere enn 5 kicker, men alle spillerne kan bruke alle felleskortene for å danne den beste fem-korts pokerhånden, så her bruker begge det ene A og de to 9 for å få to par, og de bruker begge kongen som kicker, så begge har like sterk hånd, og deler derfor potten.

Eksempel 2:

Spiller 1 har Ks Kc og spiller 2 har As Tc på Td Js Qc Kh Ad bord. Selv om spiller 1 er stor favoritt før, på og etter flopp, har han/hun lik hånd som spiller to da de begge har samme straight.

K-K spiller ikke, siden det allerede ligger en full straight på bordet, og gir den beste fem-korts pokerhånden.

Split pot forekommer relativt ofte i Hold’em, fordi fem av de tilgjengelige syv kortene er felleskort alle kan bruke. Når begge spillerne starter med lignende hender, f.eks 7s 8s og 7d 8d blir det nesten alltid splitt, hvis ikke en av spillerne skulle få flush.

Kicker

Som allerede nevnt i eksemplene over, bestemmer en kicker hvem som vinner en showdown hvis to spillere har samme hånd. Kicker er et viktig konsept å få med seg, fordi det kan bli dyrt å bli slått av kicker. Når man for eksempel spiller svake A, og fordi den bestemmer hvem som vinner hvis to spillere har samme hånd.

En hånd består av fem kort, men bare en straight, flush, fullt hus og straight flush bruker alle fem kortene. Men hender der man ikke trenger å bruke alle kortene, for eksempel et par eller tre like, kan kickeren være avgjørende.

Eksempel:

Hvis spiller 1 har As Kd og spiller 2 har Ad Qc, og bordet er A T 9 7 2 er kongen i spiller 1 hånd avgjørende. Begge har par i A ,men konge kickeren slår dame kickeren. Spiller 1 har vunnet hånden.

Oppsummering

Poker er ikke enkelt å mestre, men det er lett å huske poker håndrangeringer og essensielt for hvordan din forståelse for spillet er! Lær mer og les videre i pokerskolen vår, eller ta deg en tur innom vår fantastiske nyhetsside for pokernyheter!

Pokerstars Norge