Torsdag
25. oktober
2018

Spille Potter

Spille en poker pot

Hvordan du setter poker starthender i kategorier - monstre, sterke hender, spekulative hender og søppel, og hva du skal gjøre med dem er avhengig av bordsposisjon og handlingen rundt deg.

Pokerstars Norge

Vi så i forrige pokerleksjon hvordan du vurderer verdien av starthånden din og når du har funnet ut styrken må du bestemme hvordan du vil spille den.

Igjen er det verdt å gjenta at veldig lite er oppe og avgjort i poker. Generelle regler i poker kan bli omgjort avhengig av spesielle omstendigheter basert på spiller og borddynamikk. Alternativene dine pre-flopp derimot er alltid det samme: å spille (syne eller høyne) eller ikke å spille (kaste).

Beslutningene dine pre-flopp legger grunnlaget for hvordan resten av hånden spilles, og de tre faktorene du må ta hensyn til før du velger å spille en pott er henholdsvis:

  •  Ferdighetsfordel (skill advantage)
  • Posisjonsfordel (positional advantage)
  • Håndstyrke (card advantage)

Du må også ta hensyn til handlingen foran deg, eventuelt bak deg, men de tre overnevnte er de tre hovedfaktorene du må ta hensyn til før du skal spille en pott. 

Som du ser anses håndstyrke som det minst viktige når du vurderer om du skal spiller en pott. Derfor er det viktig å utvikle gode måter for å vurdere håndstyrken din og gode kunnskaper for å lese motstandernes hender.

Vite hvordan du skal utnytte posisjonen din fullt ut for å få ferdighetsfordelen du trenger for å kunne utvide spekteret av hender du bør spille.

Gruppering av starthender

Som vi har sett er det flere kombinasjoner av ulike faktorer som gjør en starthånd sterkere enn en annen - nemlig om den er paret, suited eller nær i rang. Som et resultat av dette kan pokerhender bli kategorisert i løse grupper og du kan begynne å tenke på en strategi for å spille hver av de.

Gruppe 1: Monsterkort

AA, KK og QQ, og noen ganger AKs

Store par er de beste starthendene i Texas Hold’em, hvor A A er det beste av dem alle. Disse er monsterhender, og skal alltid spilles selv fra tidlig og mellomposisjon eller mot motspilleres høyning eller 3 bets. Det er en fordel å spille disse hendene veldig aggressivt, så du bør definitivt høyne når du har en monsterhånd. Har du en monsterhånd, høyn og spill aggressivt!

Mange anser også AKs for å være en monsterhånd. Den er koblet, både i suit og rang, disse er de høyeste to kortene du kan ha uten å ha par. Under de fleste omstendigheter kan det betraktes som en monsterhånd og bør spilles aggressivt.

Med en stack på ca.100BB vil det ofte være korrekt og gå all inn med AK. Men vær oppmerksom på at det faktisk bare er A høy og hvis den ikke treffer flopp så kan det være vanskelig å fortsette i hånden hvis motspiller har vist interesse for potten. AK er en monsterhånd, men hører med de andre svært sterke hendene som er beskrevet nedenfor.

Gruppe 2: Sterke hender

JJ, TT, AKo, AQs

Dette er alle veldig sterke pokerhender, men vesentlig mindre verdifulle/profitable enn hendene i gruppe 1. Denne gruppen inneholder parede kort litt lavere enn monstrene som er beskrevet ovenfor, og høye koblede kort i samme farge (suited connectors). AKo er for eksempel er marginalt mindre verdifull enn en AKs, men er fortsatt i samme gruppe.

Likevel bør du spille og høyne med disse svært sterke hendene i de fleste tilfeller. Men hvis det er en høyning og et 3bet (re-raise) foran deg, bør du være veldig skeptisk med en hånd som AQ da du ofte kan være dominert av AK, eller være bak hvis motspiller har et par.

Du bør vurdere å kaste i denne situasjonen avhengig av motspiller og stackstørrelse. De som har handlet før deg kan enkelt ha en hånd fra Gruppe 1 som vil slå din.

Gruppe 3: Spekulative hender

Alle par fra 22 til 99, alle A med kicker mellom knekt og ni, alle suitet A, to suited kort 10 eller høyere f.eks: QTs,KJs og KQs, to kort i samme farge med et eller to gap (mellomrom) mellom to kort 69s eller JKs.

De viktigste faktorene i vurderingen av starthånden din er om hullkortene dine er paret, sammenhengende og/eller i samme suit. Du må tenke hvordan du skal spille hånden videre etter floppen, og spekulative hender kan floppe bra som for eksempel straight og flushdrag, men husk at disse hendene ofte kan være dominert hvis man treffer et par så spill de varsomt i begynnelsen.

Spekulative hender har dette navnet nettopp, fordi de er spekulative, og mangler viktige faktorer starthånden din trenger for å spilles profitabelt.

Grunnen til at man spiller disse spekulative hendene er at de potensielt kan bli store hender hvis de treffer bordet bra. Men de er spekulative og vanskelige å spille ute av posisjon så de bør kastes i tidlig posisjon, men er fullt spillbare fra sen posisjon, spesielt hvis det har blitt kastet til deg.

Du spiller da ofte potten i posisjon hvis du får syn og har en hånd som kan floppe bra eller du kan ta ned potten med en gang ved å fortsette aggresjon, noe som alltid er et bra resultat med en spekulativ hånd.
Spekulative hender spilles for å treffe bra, helst med flere medspillere, men hånden vinner sjelden i seg selv, så i begynnelsen bør de kastes hvis potensialet til hånden ikke blir realisert, og spilles forsiktig hvis man for eksempel treffer top par med dårlig kicker eller andre par, spesielt med flere spillere i potten.

Gruppe 4: Svake/Søppelhender

Andre hender anses som svake starthender eller søppel. De er hverken høye eller sammenhengende på noen meningsfylt måte. Har du en lav connector, kanskje til og med suited, kan det se ut som den har potensialet, men disse type hender er veldig vanskelig å spille med profitt.

Du kan kanskje bli fristet til å spille 45s fra tidlig posisjon, fordi du tenker at du har potensialet til å få flush eller straight, men du spiller ute av posisjon med en hånd som, hvis du er heldig flopper andre par eller et hulldrag til straight, eller både straight og flushdrag som kan være dominert, derfor har disse hendene mye reversed implied odds.

Du kan ofte være dominert av høyere flusher eller straighter, treffer man et par med disse hendene er det ofte laveste par på bordet noe som gjør den vanskelig å spille, og man er ofte dominert.

Disse hendene bør stor sett ikke spilles, vent til du får mer erfaring og prøv deg frem.

I bildet ovenfor ser du et eksempel på en stram gruppe starthender. Du kan bruke dette som et utgangspunkt når du begynner å spille, deretter kan du justere starthendene dine etterhevert som du får mer erfaring.

Hensyn til posisjon

Posisjonen din er en av den viktigste faktoren om du skal spille hånden din eller ikke. Dette gjelder spesielt pre-flopp. Du spiller mange flere hender i sen posisjon enn tidlig når du har full informasjon om de andre spillerne. Men hvis mange spillere har kommet inn i potten før deg bør du legge en plan om hvordan du vil spille hånden din videre og være selektiv med hender du spiller.

Følg med på hva som skjer

En annen viktig faktor å vurdere pre-flopp er handlingen foran deg. Hvis en motstander allerede har åpnet potten vet du at hun har en hånd hun vil spille. Hvis hun høynet forteller hun at hun liker hånden sin, og at hun vil å bygge pott.

Du må tilpasse starthånden til informasjonen du får rundt bordet. Du må stramme opp og spille hender som er sterke nok til å konkurrere mot motstandernes hender. Du vet aldri nøyaktig hvilken hånd motstanderen din har, men ofte kan du begrense spekteret av mulige hender basert på posisjon, handling, spillertype osv for få en bedre forståelse av hva du står overfor.

Oppsummering

Den første avgjørelsen du bør gjøre når du får hullkortene dine er å spørre deg selv om hvordan du skal tjene penger på denne hånden. Spiller du mot dårligere spillere?  Har du posisjon? Er hånden sterk nok til å gå inn i potten? Hvordan skal den spilles post-flopp om du bommer, eller hvordan skal du spille hvis du treffer.

Som nybegynner bør du sannsynligvis bare spille gode hender, og prøve deg litt frem i posisjon, men spill hender som anses å være sterke og kast alle andre. Det er ingen skam å kaste seg i Hold’em, og en god hånd kommer til den som venter.

Men når du har bestemt deg for å spille, bør du spille aggressivt som tidligere nevnt. Du må også tenke på posisjon i vurderingen av hvor sterk hånden din er, og du må sørge for at du tar hensyn til hva de andre ved bordet har gjort.

De gir deg informasjon om styrken av hendene når de syner eller høyner. Så få med deg mest mulig selv om det ikke er din tur for det er mye informasjon tilgjengelig ved bordet.

Pokerstars Norge