s�ndag
3. mars
2019
Weather Icon

Poker starthender

Jan 22, 2018    Hit:  614 views       0

Forstå verdien av hullkortene dine, og avgjøre hva som gjør en starthånd. Hva som gjør en hånd bedre enn en annen er en veldig viktig egenskap å mestre i poker. Har du par? Samme suit? Høye? Lave? Sammenhengende?

Du kan ende opp med å se syv kort i en komplett hånd i Texas Hold’em, men du vil bare se to i begynnelsen: dine skjulte hullkort. Det er styrken til starthendene dine som burde avgjøre om du skal gå inn i potten i det hele tatt.

Sterke starthender i poker vinner mot svakere hender i minst tre av fire tilfeller. De fem felleskortene kan brukes av alle spillerne, så hvis du starter med A Q og motstanderen din har A 7, må sistnevnte sannsynligvis treffe en 7 for å vinne (han/hun kan også få en straight eller en flush, men sjansene er veldig små).

I eksemplet nevnt ovenfor, hvis floppen kommer A 5 J, vil begge spillerne ha par A, noe som gjør at hendene kan virke like sterke. Men du er faktisk betydelig sterkere med A Q og vil vinne denne hånden 90 prosent av gangene pga. kicker.

Det følger at for å få den beste showdown-hånd så ofte som mulig, bør du ha den beste starthånden så ofte som mulig. Det er viktig å ha en god ide om verdien av starthånden før du bestemmer deg for å gå inn i en pott. Du bør kombinere verdien med ulike andre faktorer, som for eksempel hva motspillerne har gjort før deg for å bestemme om du har en hånd det er verdt å satse på.

Denne artikkelen forklarer forskjellen mellom gode og dårlige starthender.

Par er en god start

Poker starthender

Hvis starthendene, eller hullkortene som de blir kalt danner et par, har du allerede en hånd ett trinn opp i håndrangeringsstigen. Dette er kjent som et «pocket-par».

Åpenbart avhenger håndkvaliteten av hvor høyt paret er, og den beste starthånden i Texas Hold’em er A A. Det er vakre kort å få utdelt, og alle Texas Hold’em-spillere får en ekstra støkk når de starter med A A.

Et pocket-par kan ofte vinne en hånd i Texas Hold’em uten å måtte forbedre seg på floppen, turn eller river, men husk at man bare får utdelt et par hver 16. gang og par i A 1 av 220 ganger, så det er vanskelig å få et par i Hold’em, samtidig vil motspilleren i en heads up-pot bomme på 66% av flopper.

Sannsynligheten for å vinne potten uten å forbedre egen hånd er selvfølgelig avhengig av størrelsen på pocket-paret, og hvor mange andre som er med i potten. A A vinner bare ca. 60- 65% av gangene mot tre andre vilkårlige hender, så pass på i multi way potter.

Nybegynnere vil kanskje tenke at de vil ha med flest mulig når de ser ned på A A, men får du denne hånden og flere allerede har vist interesse for potten, så høyne stort, du vil helst bare spille denne potten med en eller to motstandere. Hvis du har A A på hånden, må motstanderen din få minst to par for å slå deg.

Hvis det kommer et tredje kort av samme rang, har du tre like eller et “sett”. Tre like er en veldig sterk hånd i Hold’em, og flopper du tre like må du tenke på hvordan du får mest mulig penger i potten.

Styrken på pokerhånden din vil ofte være veldig forkledd, det er vanskelig å få tre like i Hold’em. Husk, man får et par hver 16. gang og av de 16 gangene flopper et sett hver 8,5 gang, så med en slik monsterhånd bør du gjøre det du kan for å få alle sjetongene i midten for å få maks betalt.

Men pass på! Små pocketpar kan være vanskelig å spille hvis du ikke treffer tre like, fordi det ofte kommer et, to, kanskje tre overkort på pokerbordet. En vanlig strategi når man spiller små par er «set mining» man spiller hånden kun for å treffe tre like, hvis man ikke får tre like, og det ligger to eller tre overkort til paret ditt på bordet må du ofte kaste til et bud.

Motspiller trenger bare å treffe et av hans eller hennes hullkort med et større felleskort for å få et høyere par. Hvis du har 3 3 vil du tape mot en spiller som holder 8 4 hvis det var enten en 8 eller en 4 på floppen, turn eller river.

De største pocketparene kvalifiserer som monsterhender, men mindre par kan vurderes i beste grad som spekulative og noen ganger søppel, mange velger f.eks. å kaste 22-55 UTG i et ni-håndsspill.

Uparrede kort

Poker starthender

Du vil bli utdelt et pocketpar i gjennomsnitt bare en gang hver 16 gang. Det betyr at starthånden i de fleste tilfeller ikke vil være et par, og du må finne ut en annen metode for å vurdere styrken.

Det er en rekke spørsmål du bør spørre deg selv for å bestemme styrken til starthånden din:

Hvor høye er kortene mine?

Poker starthender

Dette er det viktigste spørsmålet. Fordelen med høye kort er at du har en mye bedre sjanse til å vinne hvis ingen treffer felleskortene, eller hvis du treffer et par. Hvis du har A K og motstanderen din har K Q  har du en veldig stor fordel, du har A høy og dominerer kongen. Du vil vinne hånden hvis

- Ingen av dere treffer et par eller

- Begge treffer et par i A. Den eneste måten motstanderen din kan vinne er om han eller hun treffer Q eller K Q på floppen eller treffer for eksempel et straight-drag og fyller på senere gater.

Det er også bra å ha høye kort, fordi du også vil ha en god kicker til hånden din.

Er kortene mine i samme farge?

Pokerhender

Å ha pokerkort i samme farge for eksempel to spar eller to hjerter er en viktig tilleggsfaktor når man skal vurdere starthånden sin. Det er generelt sett bedre enn å ha kort etter hverandre feks 8 9, 4 5 eller T J . Hvis du begynner med to kort i samme farge, er sjansen for å få flush og flushdrag betydelig høyere, og det kan også gi deg mulighet til å semi-bløffe og ta ned potten med draget ditt på flopp, eller senere gater.

I tillegg er en flush ved hjelp av begge hullkortene dine mye sterkere enn en flush med bare ett. Hvis du har 9h Th og på bordet er: Ah Jd 8s 5h Qh, vil du sannsynligvis ha den beste hånden med flushen din, men hvis du har 9h Ts og bordet er Ah 2s 6h Th 4h, kan du ofte være bak, alle hjerter høyere enn en 9 slår deg. Men husk at selv om du har en suited hånd, så øker hånden din bare med 2% i forhold til en unsuited hånd. En stor fordel med to kort i samme farge, er at man kan c-bette på floppen, og fyre en andre kule på turn korrekt hvis man har plukket opp et flushdrag med eller uten treff i tillegg.

Er kortene mine sammenhengende? 

Pokerhender

Dette er avgjørende når du prøver å få en straight i poker. Du har større sjanse for å få en straight jo nærmere hverandre hullkortene er, for eksempel Th Js . Jo større avstanden er, desto mindre sannsynlig er det for å få en straight. Med et gap på fire kort, f.eks. Jh 6d, er det ikke lenger mulig å få en straight med begge kortene.

Sammenhengende kort med høy rang er spesielt verdifulle. Den beste starthånden som ikke er et par er A Ks som er en hånd man gjerne spiller fra alle posisjoner og de fleste situasjoner. Men selv om A Ks er en sterk hånd så er det fortsatt en hånd som burde treffe for å vinne, og den kan potensielt få deg i trøbbel.

Den må ofte forbedres for å vinne, og selv et lite pocketpar i poker slår deg, men treffer du med denne hånden blir det en meget sterk pokerhånd. Du kan forbedre til topp-par med topp kicker, topp to par, nut flush og nut straight.

Lave og ikke-sammenhengende kort i forskjellige farger er spesielt svake, og 7 2 anses å være den dårligste starthånden i Texas Hold’em. Dette er fordi det er to lave kort som ikke kan brukes sammen for å lage en straight eller flush.